Skip to content Skip to footer

Mohanji

filantrop, ki si prizadeva, da se povežemo s samim seboj

Kdo je Mohanji

Mohanji je človekoljub, ki je posvetil svoje življenje služenju temu svetu. Po njegovem prepričanju je humanost najprimernejša religija. Humanost onkraj vseh meja, ki smo jih ustvarili ljudje. Humanost onkraj kast, ras, narodnosti in kultur. Mohanjijeva ljubezen doseže vsa bitja na zemlji, medtem ko v mislih, besedah ​​in dejanjih hodi po poti ahimse (nenasilja). Sam trdi: “Pravo bogatstvo izhaja iz tega, kar dajemo Zemlji, ne iz tega, kar vzamemo iz nje”.

Mohanji se izogiba pojmom in okvirjem, ki bi ga definirali. Sebe vidi kot prijatelja sveta – najsi bo to opolnomočenje revnih in nemočnih, usmerjanje tistih, ki stremijo k osebnem in duhovnem razvoju ter skrb za vsa bitja in okolje.

Mohanji je ustanovitelj različnih dobrodelnih in neprofitnih organizacij, ki predstavljajo priložnost za prostovoljce po vsem svetu za izražanje dobrote in sočutja z nesebičnimi dejanji v dobrobit družbe. Med njimi so Mohanji fundacija, Dobrodelna fundacija Ammucare, ACT fundacija, Himalajska šola tradicionalne joge, Svetovna zveza zavesti in Klub zgodnjih ptic. Danes so te institucije registrirane v približno 15 državah, Mohanjiju pa ljudje sledijo v več kot 80 državah.

Sajenje sadnih dreves

Družina prostovoljcev